Verschijnselen Bedplassen

Klachten en verschijnselen

  • Onwillekeurige urinelozing tenminste tweemaal per maand door een kind dat ouder is dan 5 jaar.

Vrijwel iedere ouder hoort wel eens de woorden ‘Mama, ik heb in bed geplast”. Veel kinderen hebben dan ook op jonge leeftijd last van een ongelukje.

Wanneer we het hebben over echt bedplassen of enuresis dan hebben we het over het minimaal twee keer per maand onwillekeurig urineren door een kind van minimaal 5 jaar oud. Het gaat hier gelukkig meestal niet om een emotioneel probleem. De leftijd waarop een kind fysiologisch klaar is om zindelijk te worden, verschilt sterk.

De periode waarin een kind een jaar lang niet helemaal droog is gebleven noemt men primaire enuresis. Bijna tachtig procent van de kinderen welke in bed plassen heeft hier last van. We hebben het over secundaire enuresis wanneer het kind een jaar lang niet in bed heeft geplast en dat na deze periode weer gaat doen. Dit kan komen door een combinatie van stress veroorzaakt door een verandering in de omgeving van het kind. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de geboorte van een ander kind, de eerste dagen op school of de afwezigheid van één van de ouders.

Jongens hebben vaker last van bedplassen dan meisjes. Altijd gebeurd het bedplassen in het begin van de nacht, het kind merkt hier vaak niks van. Een heel klein percentage personen blijft bedplassen tot in de adolescentie echter het merendeel van de kinderen zijn droog in deze levensfase. In principe is het bedplassen niet erg voor het kind, dit wordt uiteraard anders wanneer het kind gepest of afgewezen wordt door leeftijdsgenoten doordat het bijvoorbeeld bij logeren of op kamp in de bed plast.

Behandeling. Het kan helpen om het kind voor het slapen gaan niet zoveel te laten drinken, het wordt zo in ieder geval iets makkelijker om de plas op te houden. Ook met uw kind ‘s nachts naar de toilet gaan kan helpen. Wat vaak ook erg goed helpt zijn gedragstherapeutische methoden zoals bijvoorbeeld een beloning wanneer uw kind ’s nachts niet in bed heeft geplast. Op deze manier moedigt u het kind aan om de beloning te verdienen. Naast een beloning kan een traktatie ook prima werken.

Een wekker om het kind wakker te maken helpt vaak bij kinderen die gemotiveerd zijn om van het bedplassen af te komen. Een middel als imipramine, dat door een arts moet worden voorgeschreven, helpt wanneer het bedplassen blijft bestaan. Ook kan desmopressine worden voorgeschreven in hardnekkige gevallen van primaire enuresis.

In het geval van secundaire enuresis moet het kind onderzocht worden om eventuele organische afwijkingen uit te sluiten – bijvoorbeeld urineweginfecties, ziekten die gepaard gaan met stuipen, of suikerziekte. Wanneer de indruk bestaat dat het probleem een reactie is op stress, kan psychotherapie of gezinstherapie van nut zijn.

Hoewel het hoogst onaangenaam kan zijn telkens het beddengoed te moeten verschonen vanwege het bedplassen, is het belangrijk uw kind te steunen in plaats van boos te zijn, om zo medewerking te krijgen en verder verlies van gevoel van eigenwaarde te voorkomen.