Vernieuwde Beyond Medicine

Beyond Medicine gaat voor een duurzame wereld. We noemen dit de 3P's

People (mens), Planet (natuur) en Profit (economie). Wellicht kent u ze al, de 3 P’s. In een duurzame, circulaire samenleving combineren we de 3 P’s zo, dat ze in evenwicht naast en mét elkaar bestaan. Het ideaal is dat alle drie de P’s in ongeveer gelijke mate is verdeeld. Teveel wordt er gericht op een specifiek onderdeel, maar zonder de andere kunnen we uiteindelijk niet het optimale bereiken.

Je spreekt dan over Groen, Vitaal en Zelfvoorzienend.

 

Duurzaam Vitaal houdt rekening met triple P ofwel met people, profit en planet. Gezondheid en vitaliteit wil zeggen dat dit optimaal bereikt wordt door zowel je eigen gezondheid als die van je omgeving erbij te betrekken. Zo kan dit alleen wanneer o.a. duurzame voeding wordt gebruikt dat ook gezond en betaalbaar moet zijn en het milieu spaart. Stel dat het winter is en je eet een (goedkope) kiwi.  Natuurlijke en een goede gezondheid is belangrijk... lees hier meer over

Groen

 

Duurzaamheid is voor veel mensen nog een héél vaag begrip, en feitelijk is dit ook zo.  Uitgangspunt is om de planeet en haar bronnen zodanig te gebruiken en te beschermen dat ook de generaties na ons nog steeds een goed en comfortabel leven kunnen hebben. Grondstoffen moet hergebruikt worden en ons milieu moet niet belast worden met afval en vervuiling. Zuinig zijn met grondstoffen, water en energie.

Untitled-1
Zelfvoorzienend