Waarschuwing

Beste lezer en therapeut in Nederland en Belgie.

Wij hebben dit tot nu toe nooit gedaan, maar helaas blijken 2 bedrijven, een in Nederland en een in Belgie de wetten van fatsoen te overschreiden. Wij willen dan ook iedereen voor deze bedrijven waarschuwen om met hen zakelijke afspraken te maken. Een gewaarschuwd man/ vrouw telt immers voor twee.

Het Belgisch bedrijf heet Primrose Labatories

Het Nederlands bedrijf heet NAEG (Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen)

 

Duurzaam Vitaal houdt rekening met triple P ofwel met people, profit en planet. Gezondheid en vitaliteit wil zeggen dat dit optimaal bereikt wordt door zowel je eigen gezondheid als die van je omgeving erbij te betrekken. Zo kan dit alleen wanneer o.a. duurzame voeding wordt gebruikt dat ook gezond en betaalbaar moet zijn en het milieu spaart. Stel dat het winter is en je eet een (goedkope) kiwi.  Natuurlijke en een goede gezondheid is belangrijk... lees hier meer over

Duurzaam

Wij zijn momenteel bezig om het concept te wijzigen. Wij vinden dat gezondheid een onderdeel is van een Duurzamere wereld. Zoals duurzaam vitaal een onderdeel is. Daarom vindt u nog voldoende informatie over gezondheid hier op deze site, maar op de nieuwe site vindt u meer informatie over duurzaame energie, in een bredere contect. Dus het onderdeel Planet.

Ga naar "De Groene Musketiers"